Wynajem mieszkania: jak sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy?

Wynajem mieszkania: jak sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy?

2015-02-21  |  Wynajem  |  

Przy wynajmie lub sprzedaży mieszkania właściciel wraz z wynajmującym lub kupującym nieruchomość powinien pisemnie potwierdzić jej stan. Dokonuje się tego na podstawie tzw. protokołu zdawczo-odbiorczego.

Podstawa prawna

Przy odbiorze mieszkania przez osobę wynajmującą nieruchomość najemca powinien zadbać o swoje interesy i uzyskać od wynajmującego potwierdzenie zapoznania się ze stanem nieruchomości - powinien on złożyć swój podpis na protokole zdawczo-odbiorczym. Jest on sporządzany na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu lub domu jednorodzinnego. Rozpoczęcie wynajmu mieszkania powinno zostać poprzedzone jego odbiorem, który zatwierdzany jest przez protokół odbioru mieszkania bądź protokół zdawczo-odbiorczy. 


Zawartość protokołu

Celem protokołu jest stwierdzenie stanu faktycznego lokalu mieszkalnego, jaki istnieje w czasie przekazania go jednej stronie przez drugą. Najemca mieszkania powinien sprawdzić, czy znajduje się ono w takim stanie, jak wcześniej ustalono z osobą wynajmującą. Jeśli zauważy wady w mieszkaniu w momencie jego odbioru, np. cieknący kran, powinien takie zastrzeżenia umieścić w protokole zdawczo-odbiorczym. Wówczas wynajmujący nie będzie mógł w żadnym przypadku zarzucić najemcy, że to on zepsuł instalację hydrauliczną i z tego tytułu powinien być obciążony kosztami jej naprawy. W protokole jest miejsce także na wskazanie strony zobowiązanej do naprawy wykrytych podczas odbioru mieszkania usterek. Powinny one być zlikwidowane niezwłocznie, zgodnie z postanowieniami obu stron podpisujących umowę wynajmu mieszkania. 

W protokole powinny znaleźć się stany liczników wody, gazu, prądu znajdujące się w mieszkaniu, spisane w obecności wynajmujących i najemców. Na ich podstawie media będą opłacane w późniejszym czasie.

 

BG