Czy firma w mieszkaniu musi mieć wyodrębnione pomieszczenie na działalność?

Czy firma w mieszkaniu musi mieć wyodrębnione pomieszczenie na działalność?

2017-11-09  |  Wynajem

Kiedy fiskus może podważyć rozliczenie kosztów? Czy w przypadku, gdy przedsiębiorca nie ma oddzielnego pomieszczenia na działalność, nie może liczyć na odliczenie kosztów? Czy spór z fiskusem zawsze jest z góry przesądzony?

Energia, ogrzewanie, czynsz, wywóz śmieci i odsetki od kredytu często są zaliczane w poczet kosztów podatkowych przedsiębiorcy, który ma firmę w mieszkaniu. Urząd skarbowy jednak zaczyna kwestionować taką formę rozliczenia i wyraźnie wymaga wyodrębnionego, osobnego pomieszczenia, jeśli podatnik chce włączyć koszty podatkowe.
O konsekwencjach zmian przekonają się wszyscy ci, którzy w zgłoszeniu  do CEIDG podadzą swój adres zamieszkania jako adres działającej firmy. Podatnik prowadzący własną firmę ma obowiązek przeznaczenia jednego pomieszczenia na prowadzenie swojej działalności. Jeśli tego nie zrobi, fiskus może nie zgodzić się na taką formę rozliczenia.

 

Dlaczego fiskus odmawia?

Zdaniem fiskusa wydatki na mieszkanie są wydatkami prywatnymi pomimo tego, iż przedsiębiorca ma firmę w domu. Dopiero wydzielając pomieszczenie przeznaczone na działalność gospodarczą, podatnik może rozliczyć je w kosztach podatkowych zgodnie z interpretacją nr 1462-IPPB1.4511.120.2017.1.MJ.
Jeszcze do niedawna Urząd Skarbowy nie był tak rygorystyczny co do rozliczeń dotyczących firmy w mieszkaniu. Podatnik mógł rozliczyć tylko powierzchnię faktycznie wykorzystaną. Teraz fiskus żąda wyodrębnionego pomieszczenia.
Nigdzie jednak takiego obowiązku nie ma w przepisach. W rozporządzeniu ministra finansów, które dotyczy prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, możemy przeczytać, że w kosztach można zaksięgować wydatki związane z „opłatami za czynsz, energię elektryczną, telefon, wodę, gaz i centralne ogrzewanie, w części przypadającej na działalność gospodarczą". Zatem z powyższego rozporządzenia wynika, że część  przeznaczoną na działalność można oszacować, pod warunkiem, że nasze wyliczenia będą zgodne z prawdą.

 

Czy spór z fiskusem jest przesądzony?

Prześledźmy jeden z wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. I SA/Po 488/99), w którym przeczytamy, że organy podatkowe w celu określenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu opłat czynszu najmu mieszkania i opłat za energię elektryczną muszą oszacować wielkość powierzchni przeznaczonej na wykonywanie działalności gospodarczej z zakresu ubezpieczeń. Ponieważ w mieszkaniu składającego pozew nie zostało wyodrębnione oddzielnie pomieszczenie na wykonywanie ww. działalności i wykonywano ją w obu pokojach, które były przeznaczone też na potrzeby mieszkaniowe rodziny skarżącego, założono, że działalność jego jest wykonywana na powierzchni odpowiadającej metrażowi mniejszego pokoju.

Autorem artykułu jest redakcja dewelopera mieszkania Mońki -Wasilewski Developer.