Zakup nieruchomości pod działalność gospodarczą

Zakup nieruchomości pod działalność gospodarczą

2015-12-01  |  Kupno

Dla dobrze prosperującej firmy kolejnym krokiem na jej drodze rozwoju może być zakup nieruchomości. W przypadku takiej decyzji warto zwrócić uwagę na kilka czynników, które należy wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji o zakupie konkretnej nieruchomości.

Przedsiębiorca powinien przede wszystkim sprawdzić czy nie jest ona obciążona zadłużeniem. Jest to niezmiernie ważne w kontekście kolejnych działań na tej nieruchomości i realizowaniu zamierzeń z nią związanych. Jak szukać nieruchomości?

Nieruchomość zakupiona w przetargu

Nieruchomości można szukać na wolnym rynku lub nabyć od gminy lub Skarbu Państwa. W przypadku gdy podmiot publiczny jest właścicielem nieruchomości, obowiązywać będzie ściśle określona procedura zakupu. W tym przypadku zainteresowana zakupem firma ma gwarancję, że obiekt sprzedaż nie jest obarczony żadnymi zobowiązaniami finansowymi poprzedniego właściciela. Ogłoszenie przetargu będzie także zawierać sposób w jakim można nieruchomość zagospodarować. Sam przetarg dotyczący konkretnej nieruchomości może być organizowany w trybie pisemnym lub ustnym. W tym ostatnim trybie znaczenie decydujące będzie miała cena. Przetarg pisemny rządzi się dodatkowymi prawami. Oprócz ceny pod uwagę będzie brany także sposób zagospodarowania sąsiadujących z nieruchomością terenów czy stworzenie przez nabywcę nowych miejsc pracy. Oba tryby przetargu może określać maksymalna ilość podmiotów biorących w nich udział. Najbardziej powszechnie przetarg nie będzie miał jednak ograniczeń w oferentach. Jeśli w całym procesie przetargu nieruchomość nie znajdzie nabywcy, ogłosić można drugi przetarg. Kolejny proces może być otwarty po upływie minimum trzydziestu dni od daty zamknięcia poprzedniego przetargu. Nie może jednak minąć więcej niż sześć miesięcy od daty zamknięcia procesu, który nie wyłonił nabywcy. Ważnym aspektem jest obniżenie ceny wywoławczej. Nie jest to jednak praktyka stosowana zawsze. Jeśli drugi zorganizowany przetarg również nie zakończył się sukcesem, zaczynają się rokowania. W ich trakcie nieruchomość również może znaleźć nabywcę. Rokowania mogą rozpocząć się najwcześniej trzydzieści dni od daty zakończenia przetargu a najpóźniej sześć miesięcy.

Kiedy już kupimy nieruchomość, warto zainwestować też w dobry program do faktur VAT, np. mega-tech.com.pl, żeby mieć pewność, że wszystko zostało właściwie zaksięgowane.