Zakup mieszkania komunalnego

Zakup mieszkania komunalnego

2019-04-10  |  Kupno

Mieszkanie komunalne w wielu polskich miastach można kupić już za cenę równą zaledwie kilku procentom jego rzeczywistej wartości. Nie każdy jednak ma taką możliwość.

Lokale komunalne są na ogół bardzo tanie, a ich kupno nie nastręcza zbyt wielu trudności. Pod względem standardów mieszkaniowych nie mogą się oczywiście równać z nowszymi nieruchomościami, ale niska cena stanowi nie lada zachętę. Niektóre osoby mogą kupić takie mieszkanie na niezwykle korzystnych warunkach. Kto ma do tego prawo i jakie formalności trzeba wypełnić, żeby móc zostać posiadaczem lokalu komunalnego?

 

Czym różni się mieszkanie komunalne od socjalnego?

Mieszkania komunalne są własnością gminy. Na ogół znajdują się w starej zabudowie i jakościowo różnią się od lokali komercyjnych. Są to nieruchomości, które zaspokajają podstawowe potrzeby mieszkaniowe. By je wykupić, należy złożyć w urzędzie odpowiedni wniosek. Czasem transakcja jest inicjowana przez samorząd. Gmina może przyznać mieszkanie komunalne osobom, które mają stały dochód, nieprzekraczający określonego pułapu, lecz z przyczyn finansowych nie mogą pozwolić sobie na kupno lub wynajęcie mieszkania po cenach rynkowych. Przy rozpatrywaniu wniosku bierze się pod uwagę ilość metrów kwadratowych przypadających na jednego członka rodziny. Nie należy jednak nastawiać się na natychmiastową pomoc ze strony urzędu. Zapotrzebowanie na mieszkania komunalne jest tak duże, że nie każdy ma szansę ubiegać się o przyznanie lokum.

Co do mieszkań socjalnych natomiast, przeznaczone są one dla osób, które mają najniższe dochody lub są całkowicie pozbawione środków utrzymania. Najczęściej są to wielodzietne rodziny oraz osoby samotne, które otrzymały nakaz eksmisji. Mogą one mieszkać w lokalu dopóty, dopóki ich sytuacja finansowa się nie polepszy.

 

Kto może wykupić mieszkanie komunalne?

Najbardziej uprzywilejowanymi osobami są najemcy, którzy podpisali umowę wynajmu danego lokalu na czas nieokreślony. Warunkiem wykupu mieszkania komunalnego jest regularne płacenie czynszu, dbałość o stan techniczny lokalu i klarowna sytuacja prawna najemcy ubiegającego się o zakup.

 

Mieszkania komunalne są dobrą opcją dla osób, których nie stać na zakup lub wynajem nieruchomości komercyjnej. Wiele z tych lokali mimo obniżonych standardów przedstawia niemałą wartość użytkową. Dlatego warto złożyć wniosek, jeśli spełnia się postawione przez gminę warunki.