Co należy sprawdzić przed zakupem mieszkania?

Co należy sprawdzić przed zakupem mieszkania?

2015-02-14  |  Kupno  |  

Podjęcie decyzji o zakupie mieszkania nie powinno przebiegać pod presją ani być dziełem przypadku. To poważna inwestycja, pociągająca za sobą wysokie koszty. Co sprawdzić przed dokonaniem zakupu?

Znaczne obciążenie finansowe, z jakim związany jest zakup mieszkania, powinno być wystarczającą motywacją ku temu, aby wszystko gruntownie sprawdzić przed sfinalizowaniem transakcji. Najważniejsze są rzecz jasna kwestie prawne dotyczące interesującego nas lokalu mieszkalnego.  Stan prawny nieruchomości można sprawdzić przede wszystkim żądając okazania przez sprzedającego aktu własności nieruchomości. Może to być dokument potwierdzający prawo własności mieszkania czy też spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Można zweryfikować taki dokument w Księdze Wieczystej nieruchomości w sądzie rejonowym.

Jeśli nie dokonamy sprawdzenia stanu prawnego nieruchomości, może się okazać, że prócz sprzedającego, jeszcze inne osoby trzecie mają uprawnienia dotyczące danego mieszkania. Spowoduje to wiele kłopotów i nieprzyjemności po stronie kupującego. 

Znając numer księgi wieczystej nieruchomości, można wybrać się do sądu lub skorzystać z wyszukiwarki na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości i sprawdzić, do kogo należy mieszkanie i czy są ustanowione wpisy hipoteczne do księgi, np. na rzecz banków. W księdze znajdziemy informacje dotyczące ograniczonych praw rzeczowych, tj. użytkowania i służebności. Mogą być w niej ujawnione roszczenia i prawa osobiste, m.in. prawo najmu, odkupu, dożywocia, itp. 

W przypadku zakupu mieszkania od osoby posiadającej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, należy zażądać od sprzedającego okazania zaświadczenia ze spółdzielni, wskazujące przysługujące sprzedającemu prawa. Niekoniecznie dla takiej nieruchomości musi być prowadzona Księga Wieczysta. 

W lokalu nie powinny być zameldowane inne osoby, dlatego poprośmy właściciela o zaświadczenie o stanie nieruchomości. Można też sprawdzić to samemu we właściwym ze względu na położenie nieruchomości urzędzie gminy. 

Przed zakupem pożądanej nieruchomości musimy także upewnić się, że czynsze względem np. spółdzielni były płacone i są w pełni uregulowane. Można zażądać przedstawienia lub dołączenia do umowy zaświadczenia w tym temacie, wystawionego przez spółdzielnię lub wspólnotę mieszkaniową. Warto też sprawdzić, czy uregulowane są opłaty względem zakładu energetycznego, gazowni czy wodociągów.