Wycena mieszkania a kredyt hipoteczny

Wycena mieszkania a kredyt hipoteczny

2017-06-01  |  Kredyty hipoteczne

Kredyt hipoteczny to jeden z najniżej oprocentowanych kredytów udzielanych przez banki. Niskie raty wynikają z solidnego zabezpieczenia, jakim jest nieruchomość. To od jej wartości zależy wysokość kredytu – wycena mieszkania to obowiązkowy element procedury wnioskowania o kredyt hipoteczny.

Po co wycena wartości nieruchomości?

Udzielając nam kredytu hipotecznego, bank godzi się na wysoką sumę i niższe oprocentowanie, ponieważ jego pieniądze są dobrze zabezpieczone. W razie niewywiązania się przez kredytobiorcę z umowy, bank ma prawo przejąć nieruchomość, na którą ustanowiona została hipoteka. Zanim jednak bank zgodzi się udzielić nam pożyczki, musi upewnić się, że wartość mieszkania jest adekwatna do sumy, o którą wnioskujemy – w tym celu przeprowadzona zostaje wycena nieruchomości.

 

Kto dokonuje wyceny mieszkania?

Wyceny mieszkania mogą dokonać pracownicy banku – dokonują jej oni na podstawie danych o nieruchomości, takich jak: lokalizacja, metraż, typ zabudowy, standard wykończenia. Opierają się również na danych pozyskanych z należącego do Związku Banków Polskich Systemu Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami. Wyceny nieruchomości może również dokonać rzeczoznawca majątkowy – specjalista od realnej oceny wartości lokali.

 

Jakie kwalifikacje musi mieć rzeczoznawca?

Planując wycenę nieruchomości, należy pamiętać, że nie każdy rzeczoznawca jest uprawiony do wydania pisma orzekającego o wartości mieszkania celem pozyskania przez właściciela kredytu hipotecznego. Aby bank pozytywnie rozpatrzył nasz wniosek, dokonujący wyceny rzeczoznawca majątkowy musi mieć ukończony kurs ZBP i PFSRM pt. „Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych”. Dokument sporządzony przez rzeczoznawcę posiadającego odpowiednie uprawnienia jest dokumentem urzędowym i musi zostać zaakceptowany przez osoby i instytucje, w tym banki, jako ważny operat szacunkowy. Na terenie Wrocławia warto skorzystać z usług Biura Wycen Nieruchomości prowadzonego przez Pana Arkadiusza Kreta, posiadającego wszelkie niezbędne uprawnienia zawodowe oraz ukończone kursy i seminaria.