Na ratunek polskim bankom

Na ratunek polskim bankom

2015-06-30  |  Kredyty hipoteczne  |  

Polskie banki na chwilę obecną mają udzielonych kredytów mieszkaniowych na kwotę ponad 360 mld zł, z czego aż 160 mld zł stanowią kredyty walutowe. To największa pozycja w bilansie polskich instytucji kredytujących.

Z czego wynikają kryzysy bankowe?

Banki niekoniecznie są bogatymi instytucjami. W rzeczy samej - rzadko się to zdarza. Ich problem tkwi w tym, że są nieprawidłowo zarządzane. Mają wysoki lewar, czyli relację kapitałów własnych do aktywów. To właśnie on decyduje o coraz częściej pojawiających się kryzysach bankowych. Ciosem dla finansów banków są też wysokie wynagrodzenia menadżerów.

Funkcje banków

Niemniej, bez sektora bankowego żadna współczesna gospodarka rynkowa nie jest w stanie istnieć i rozwijać się. Banki spełniają funkcję kapitałotwórczą, funkcję rozliczeniową w gospodarce oraz zapewniają płynność produkcji i finansowanie zakupu nieruchomości. Dzięki nim można realizować inwestycje mieszkaniowe, efektywnie oszczędzać chroniąc swoje pieniądze przed utratą wartości oraz realizować własne plany i marzenia.

Kondycja polskiego sektora bankowego

Z „Raportu o sytuacji banków w 2014 roku” przygotowanego przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że polski system finansowy jest prosty i relatywnie niewielki w relacji do PKB. Dominującą pozycję zajmują w nim banki, dzierżące 70 proc. aktywów. Tylko 11 proc. aktywów dysponują fundusze inwestycyjne, 8 proc. ma sektor ubezpieczeń, zaś 7 proc. towarzystwa emerytalne. Aktywa sektora bankowego to około 90 proc. PKB. W Polsce istnieje 5 największych banków, które mają 50 proc. aktywów sektora bankowego. Trudno uwierzyć, ale w naszym kraju jest 631 banków, które dysponują ponad 15 tys. placówek i zatrudniają 172 tys. bankowców. 60 proc. banków w Polsce posiada zagranicznych właścicieli.

Polskie banki w ubiegłym roku pożyczały depozyty otrzymane głównie od gospodarstw domowych - 606 mld zł oraz przedsiębiorstw - 229 mld zł, co stanowi łącznie 50 proc. PKB. Oszczędności Polaków wracają do obywateli pod postacią kredytów. Kredyty udzielane przez banki stanowią 52 proc. PKB. Wszystkie pieniądze powierzane bankom pod postacią depozytów są gwarantowane przez państwo, więc nawet w przypadku poważnych problemów z sektorem bankowym, środki te zostaną wypłacone z funduszu gwarancyjnego. Kapitały własne banków w 2014 roku wynosiły około 170 mld zł. Są one pierwszą linią zabezpieczenia wypłacalności banków i podstawą ich wiarygodności. Wysokość kapitałów własnych w sektorze bankowym jest wyznaczona międzynarodowymi regulacjami. Jeśli są zbyt niskie, bankierzy muszą je uzupełnić lub zadanie to wypełnia państwo, czyli w efekcie wszyscy podatnicy dbają o sprawne funkcjonowanie banków i spieszą im na ratunek.