Do czego zobowiązane są banki przy udzielaniu kredytów hipotecznych?

Do czego zobowiązane są banki przy udzielaniu kredytów hipotecznych?

2019-04-10  |  Kredyty hipoteczne

22 lipca 2017 r. weszła w życie nowa ustawa o kredycie hipotecznym. Jakie zmiany ze sobą przyniosła i czy są one korzystne dla kredytobiorców?

Znowelizowana ustawa o kredycie hipotecznym z 22 lipca 2017 r. wprowadziła do polskiego prawodawstwa unijną dyrektywę MCD, która ma zapewnić większą przejrzystość propozycji kredytowych. Wspomniana dyrektywa pociąga za sobą wiele zmian w zakresie formy i treści ofert oraz udzielania kredytów hipotecznych. Przyjrzyjmy się bliżej tym zmianom.

 

Co zawiera znowelizowana ustawa?

Jeden z najważniejszych zapisów w nowej ustawie dotyczy okresu podejmowania decyzji kredytowej przez banki oraz okresu, w którym kredytobiorca może bez ponoszenia żadnych konsekwencji wypowiedzieć umowę. W świetle tegoż paragrafu bank ma obowiązek zająć określone stanowisko w kwestii udzielenia kredytu danemu wnioskodawcy w przeciągu 21 dni. W tym też okresie wnioskodawca powinien otrzymać od banku odpowiedź zwrotną. Natomiast kredytobiorca, który już zawarł umowę z bankiem, ma prawo zrezygnować z kredytu w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia podpisu. Możliwe jest też przedterminowe uregulowanie zobowiązania w każdym momencie.

 

Korzyści płynące z nowych przepisów

Dzięki wspomnianym powyżej regulacjom nabywcy nieruchomości mają zagwarantowaną możliwość zawierania spójnych i uczciwych umów kredytowych. Przed wejściem w życie odnośnego zapisu zdarzały się sytuacje, kiedy nabywcy mieszkań czy innych lokali przez długi czas oczekiwali na decyzję banku, mając związane ręce. Wyznaczenie górnej granicy oczekiwania na decyzję jest więc dla wnioskodawców niezwykle korzystne.

 

Co jeszcze uległo zmianie?

Zmiany, jakie pociąga za sobą nowa ustawa, dotyczą dwóch obszarów. Z jednej strony ułatwia ona kredytobiorcom rozeznanie się w ofertach kredytowych poszczególnych banków poprzez nałożenie na każdego kredytodawcę czy pośrednika obowiązek dostarczania klientom ściśle określonych formalnie i treściowo formularzy informacyjnych, w których znajdują się między innymi dane dotyczące całkowitej spłaty kredytu, zasad spłaty oraz stopy oprocentowania. Z drugiej natomiast strony nowa ustawa wymusza na kredytodawcach przekazywanie klientom danych w taki sposób, aby mogli oni na reprezentatywnych przykładach ocenić atrakcyjność oferty.

 

Powyżej opisane regulacje gwarantują nabywcom nieruchomości bezpieczeństwo przy zawieraniu umów kredytowych. Nie bez znaczenia jest również możliwość uzyskiwania szczegółowych informacji na każdym etapie wnioskowania o kredyt i spłacania go. Pozostaje więc być zadowolonym z wprowadzonych zmian.