Do czego deweloper jest zobowiązany?

Do czego deweloper jest zobowiązany?

2019-04-10  |  Deweloperzy

Działania deweloperów są odgórnie określone przez ustawę deweloperską, która wyznacza granice ich swobody oraz warunki zawierania transakcji mieszkaniowych. Sprawdźmy, jakich zasad muszą przestrzegać deweloperzy.

Kupno mieszkania jest dla większości ludzi jedną z najważniejszych decyzji w życiu. Poprzedzają ją zazwyczaj szczegółowe oględziny lokalu, porównywanie ofert, poszukiwania najkorzystniejszego kredytu hipotecznego. Jest z tym zawsze mnóstwo zamieszania. Gdyby działań deweloperów nie ograniczały żadne regulacje prawne, nietrudno byłoby zostać oszukanym. Na straży praw nabywców stoi jednak ustawa deweloperska.

 

Co zawiera ustawa deweloperska?

Ustawa deweloperska została wprowadzona w życie 16 września 2011 r. Dokument ten zawiera szereg zasad, do których respektowania zobowiązani są deweloperzy. Chronią one interesy nabywcy lokalu i gwarantują bezpieczeństwo transakcji. Zakres regulacji prawnych zawartych w ustawie obejmuje sposób zawierania umów deweloperskich, prawa i obowiązki zarówno nabywcy lokalu, jak i dewelopera, treść umowy deweloperskiej, środki ochrony wpłat dokonywanych przez nabywcę, a także zasady zarządzania kapitałem nabywcy w razie upadłości dewelopera.

 

Forma umowy deweloperskiej

Ustawa deweloperska narzuca obu stronom określoną formę umowy, na mocy której prawo własności nieruchomości zostaje przekazane nabywcy. Umowa ta powinna mieć formę aktu notarialnego. Koszty związane z jej zawarciem ponoszą obie strony. Tylko umowa w formie aktu notarialnego może być podstawą do wpisania imienia i nazwiska nabywcy do księgi wieczystej nieruchomości, która jest przedmiotem transakcji.

 

Rachunek powierniczy

Istotnym elementem ustawy deweloperskiej jest również zapis dotyczący rachunku powierniczego. To rachunek, na który wpływają środki finansowe nabywcy. Deweloper może z nich korzystać jedynie po ukończeniu precyzyjnie określonych etapów budowy lub dopiero po zrealizowaniu inwestycji. Regulacja ta chroni nabywców przed utopieniem pieniędzy w przedsięwzięciu, które z takich czy innych powodów może nie zostać sfinalizowane.

 

Prospekt informacyjny

Deweloper zobowiązany jest również przygotować prospekt informacyjny. Na podstawie prospektu nabywca może zapoznać się ze wszystkimi szczegółami dotyczącymi nieruchomości i jej najbliższego otoczenia, a także z dotychczasową działalnością firmy deweloperskiej.

 

Przy zawieraniu umowy z deweloperem warto znać swoje prawa i możliwości ich egzekwowania. Nawet powierzchowna znajomość ustawy deweloperskiej stanowi zabezpieczenie przed ewentualnymi oszustwami.